PJ Thai Siam Cleaning Co., Ltd.
โทร 090-324-3778
  • th

รับจัดหา รปภ.


รับจัดหา รปภ.

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย

พี.เจ. อินเตอร์การ์ด

 

เราเป็นบริษัทที่จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานอีกทั้งเรายังเป็นศูนย์ฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัยในการฝึกอบรมเราจึงมีหลักสูตร การป้องกันตัว การดับเพลิงเบื้องต้น การเผชิญเหตุแผ่นดินไหว การป้องกันการโจรกรรม การก่ออาชญากรรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้วิทยุสื่อสาร การจราจร ในการบริการของเราเราจะจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จัดส่งพนักงานขับรถ พนักงานดูแลสวน

 

เราเป็นบริษัทจัดหาพนักงานด้านการรักษาความปลอดภัย, รปภ. , ยามให้บริการในพื้นที่บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงใหม่และบริษัทรักษาความปลอดภัยใกล้เคียง เช่น รปภ. รักษาความปลอดภัยเชียงราย, รปภ รักษาความปลอดภัยลำพูน, รปภ รักษาความปลอดภัยลำปาง ด้วยระบบการบริหารและควบคุม